Kruimelpad

CZAV wil uitsluitende zeggenschap over Cebeco Granen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (CZAV) wil de rest van Cebeco Granen B.V. overnemen. Thans heeft CZAV samen met Agrifirm NWE B.V gezamenlijke zeggenschap over Cebeco Granen B.V. De bedrijven hebben op 21 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. houdt zich bezig met inname, opslag en vermarkten van granen, zaden en peulvruchten alsmede de levering van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, zaaizaad, pootgoed, aardolieproducten en bedrijfsartikelen
  • Cebeco Granen B.V. houdt zich bezig met de groothandel op de Europese markt in granen, met de focus op tarwe en gerst

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355