Kruimelpad

Correspondentie

CZAV mag Cebeco Granen overnemen (eindmededeling)

03-08-2020

Wat staat er in het besluit?

Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. (hierna CZAV) mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Cebeco Granen B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 31 juli 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Thans heeft CZAV samen met Agrifirm NWE B.V. gezamenlijke zeggenschap over Cebeco Granen B.V.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam