Kruimelpad

Concentratiemelding

CMA CGM en China Merchants Port willen hun joint venture Terminal Link uitbreiden (concentratiemelding)

14-01-2020

Wat staat er in de melding?

CMA CGM S.A. en China Merchants Port Holding Company Limited willen hun joint venture Terminal Link S.A.S. uitbreiden met een aantal containerterminals van CMA CGM S.A. De bedrijven hebben op 10 januari 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de uitbreiding.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • CMA CGM S.A.: een internationale groep van ondernemingen in containerlijnvaart en haventerminals alsmede in vrachtvervoer en logistieke diensten (CEVA).
  • China Merchants Port Holdings Company Limited: een wereldwijde havenontwikkelaar, investeerder en exploitant van containerterminals.
  • Terminal Link S.A.S.: een gemeenschappelijke onderneming van CMA CGM S.A. en (indirect) China Merchants Port Holdings Company Limited die wereldwijd containerterminals exploiteert.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde uitbreiding en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355