Kruimelpad

Correspondentie

CMA CGM en China Merchants Port mogen hun joint venture Terminal Link uitbreiden (eindmededeling)

06-02-2020

Wat staat er in het besluit?

CMA CGM S.A. en China Merchants Port Holding Company Limited mogen hun joint venture Terminal Link S.A.S. uitbreiden met een aantal containerterminals van CMA CGM S.A. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 4 februari 2020 besloten. Er blijft voldoende concurrentie over na de uitbreiding.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • CMA CGM S.A.: een internationale groep van ondernemingen in containerlijnvaart en haventerminals alsmede in vrachtvervoer en logistieke diensten (CEVA).
  • China Merchants Port Holdings Company Limited: een wereldwijde havenontwikkelaar, investeerder en exploitant van containerterminals.
  • Terminal Link S.A.S.: een gemeenschappelijke onderneming van CMA CGM S.A. en (indirect) China Merchants Port Holdings Company Limited die wereldwijd containerterminals exploiteert

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam