Kruimelpad

Concentratiemelding

CETP III Falkenstein en Globix willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over HSO Group (concentratiemelding)

16-07-2019

Wat staat er in de melding?

CETP III Falkenstein en Globix willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over HSO Group. De bedrijven hebben op 11 juni 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • CETP III Falkenstein S.á.r.l.: is onderdeel van CETP III, een investeringsfonds dat wordtbeheerd door Carlyle Group (USA).
  • Globix AG: is de meerderheidsaandeelhouder van de HSO Group en heeft verder geen belangen.
  • HSO Group: levert aan het middensegment van de markt IT-diensten, met name Enterprise Resource Planning functionaliteiten die zijn gebaseerd op cloud applicaties.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355