Kruimelpad

Concentratiemelding

Bolt BidCo wil SUCSEZ overnemen (concentratiemelding)

23-07-2019

Wat staat er in de melding?

Bolt BidCo B.V. wil SUCSEZ Groep B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 19 juli 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Bolt BidCo B.V. houdt zich bezig als overnamevehikel en investeringsfonds
  • SUCSEZ Groep B.V. houdt zich bezig met de distributie van verzekeringen door tussenpersonen, alsmede het aanbieden van diensten gerelateerd aan het verzuim van werknemers

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355