Kruimelpad

Concentratiemelding

BENU Apotheken wil 20 apotheken van Thio overnemen (concentratiemelding)

26-07-2019

Wat staat er in de melding?

BENU Apotheken B.V. wil 20 apotheken van Thio overnemen. De bedrijven hebben op 23 juli 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

BENU Apotheken B.V. houdt zich bezig met BENU is actief op het gebied van detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken. Onder de naam BENU wordt een netwerk van openbare apotheken bestaande uit 318 eigendomsapotheken en 165 partnerapotheken geëxploiteerd. Brocacef, de moederonderneming van BENU, is met name actief als volgesorteerde farmaceutische groothandel;

De 20 apotheken van Thio vormen tezamen een keten van samenwerkende apotheken die actief zijn op het gebied van detailhandel in producten en diensten door openbare apotheken.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355