Kruimelpad

Concentratiemelding

Bencis Capital wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over AIO II (concentratiemelding)

22-01-2019

Wat staat er in de melding?

Bencis Capital Partners B.V. wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over AIO II B.V.  De bedrijven hebben de ACM om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Bencis Capital Partners B.V. is een investeringsmaatschappij
  • AIO II B.V. houdt zich bezig met het leveren van medicijnen aan consumenten via ketens van apotheken

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355