Kruimelpad

Baring Asset Management Limited wil een deel van Travelex Limited overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Baring Asset Management Limited wil een deel van Travelex Limited overnemen. De bedrijven hebben op 6 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Baring Asset Management Limited: is een beleggingsbeheerder die aandelen, onroerend goed(schulden), particuliere schulden en vaste inkomensportefeuilles beheert.
  • Travelex Limited: is een onafhankelijke financiĆ«le instelling gespecialiseerd in valutahandel.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355