Kruimelpad

Concentratiemelding

Baring Asset Management Limited wil een deel van Travelex Limited overnemen (concentratiemelding)

13-07-2020

Wat staat er in de melding?

Baring Asset Management Limited wil een deel van Travelex Limited overnemen. De bedrijven hebben op 6 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Baring Asset Management Limited: is een beleggingsbeheerder die aandelen, onroerend goed(schulden), particuliere schulden en vaste inkomensportefeuilles beheert.
  • Travelex Limited: is een onafhankelijke financiële instelling gespecialiseerd in valutahandel.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355