Kruimelpad

Concentratiemelding

BAM en Heijmans willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

17-01-2019

Wat staat er in de melding?

Koninklijke BAM Groep N.V. en Heijmans N.V. willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 11 januari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Koninklijke BAM Groep N.V.: (i) bouw en vastgoed; (ii) grond-, wegen- en waterbouw en de productie en levering van asfalt.
  • Heijmans N.V.: Projectontwikkeling/vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw en grond-, wegen- en waterbouw.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355