Kruimelpad

Concentratiemelding

BAM en Heijmans vragen een vergunning aan om een nieuwe onderneming te starten (concentratiemelding)

07-11-2019

Wat staat er in de aanvraag?

Koninklijke BAM Groep N.V. en Heijmans N.V. willen samen een nieuwe onderneming starten op het gebied van de productie en levering van asfalt. De bedrijven hebben op 5 november 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de nieuwe onderneming .

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen nieuwe onderneming op 11 januari 2019 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 28 januari 2019. Op 4 november 2019 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze nieuwe onderneming. De reden van dit besluit is dat de nieuwe onderneming mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit wordt op 11 november 2019 gemeld in de Staatscourant.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355