Kruimelpad

Astorg wil Normec overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Astorg VII Special Limited Partnership wil uitsluitende zeggenschap verwerven over Normec Holding B.V. 
De bedrijven hebben op 29 juni 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Astorg VII Special Limited Partnership houdt zich bezig met investeringen
  • Normec Holding B.V. houdt zich bezig met het beoordelen en ondersteunen van bedrijven door de kwaliteit en veiligheid van producten, materialen, systemen en bedrijfsprocessen aan de hand van geaccrediteerde methodes en onafhankelijke controles, te testen en te inspecteren. Normec Group is actief in het segment Life Safety & Environment en het segment Food & Agriculture.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355