Kruimelpad

ASR Nederland wil Brand New Day Premiepensioeninstelling overnemen (concentratiemelding)

ASR Nederland wil Brand New Day Premiepensioeninstelling overnemen. De bedrijven hebben op 29 oktober 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • ASR Nederland is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die via haar dochtermaatschappijen onder andere actief is in de verkoop van verschillende soorten verzekeringen en pensioenproducten.
  • ASR Nederland N.V. heeft thans gezamenlijk met Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. zeggenschap over Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.
  • Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. biedt als premiepensioeninstelling met vergunning ("PPI") collectieve bedrijfspensioenen aan op basis van beschikbare premieregelingen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355