Kruimelpad

Concentratiemelding

ASR Deelnemingen en Elechos willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over HumanTotalCare (concentratiemelding)

21-05-2019

Wat staat er in de melding?

ASR Deelnemingen N.V., een onderdeel van a.s.r.-Groep, en Elechos B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over HumanTotalCare B.V. Elechos B.V. heeft thans uitsluitende zeggenschap over HumanTotalCare B.V.  De bedrijven hebben op 15 mei 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • a.s.r.-Groep: actief op het gebied van verzekeringen en financiële producten; a.s.r.-Groep biedt tevens met verzekering samenhangende arbodiensten aan.
  • HumanTotalCare B.V.: is een adviseur en partner op het gebied van werk en gezondheid, met inbegrip van preventie- en reïntegratiediensten (arbodiensten).

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355