Kruimelpad

Alois Kober GmbH en IQ V-Tech B.V. willen gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over VB-Techniek (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Alois Kober GmbH en IQ V-Tech B.V. willen gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over VB-Techniek. De bedrijven hebben op 15 juni 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Alois Kober GmbH houdt zich bezig met het produceren en distribueren van technologische producten voor voertuigen, waaronder componenten en onderdelen voor autotrailers.
  • IQ V-Tech B.V. is een financiële houdstermaatschappij, onderdeel van investeringsmaatschappij Quadrum Capital B.V.
  • VB-Techniek houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en leveren van (onderdelen van) luchtveringsystemen en andere technologische producten voor voertuigen.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                              

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355