Kruimelpad

Allianz Nederland Groep wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Rabo PGGM Premiepensioeninstelling (concentratiemelding)

Allianz Nederland Groep N.V. wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Rabo PGGM Premiepensioeninstelling. De bedrijven hebben op 24 februari 2021 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Allianz Nederland Groep N.V.: houdt zich in Nederland voornamelijk bezig met het aanbieden van diverse verzekeringsproducten, zowel binnen het segment Leven als binnen het segment Schade en van Hypotheekproducten.
  • Rabo PGGM Premiepensioeninstelling: verzorgt collectieve pensioenregelingen voor bedrijven van beschikbare premies op de Nederlandse markt.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355