Kruimelpad

Algeco Holdings wil BUKO HV Holding overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Algeco Holdings B.V. wil BUKO HV Holding B.V. overnemen. BUKO Holding B.V. is een onderdeel van de Modulaire Holding S.à.r.l. De bedrijven hebben op 7 mei 2021 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Algeco Holdings B.V. houdt zich bezig met de verhuur en verkoop van modulaire bouw- en opslagunits (inclusief de levering en plaatsing ervan). Deze modulaire gebouwen nemen de vorm aan van een permanente of tijdelijke ruimtes en kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt.
  • BUKO HV Holding B.V. was actief in de levering van modulaire constructies en de verhuur van loodsen, hallen, units en containers, alsook bepaalde niet-modulaire bouwproducten in Nederland.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

 

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355