Kruimelpad

Correspondentie

ACM vraagt postvervoerders omzet voor toezichtkosten op te geven

19-11-2018

De ACM heeft aanbieders van postvervoerdiensten verzocht hun omzet over het jaar 2017 op te geven. De informatie moet vóór 1 januari 2019 bij de ACM binnen zijn.

De ACM vraagt de aanbieders om hun omzet op te geven via het ‘Formulier omzetopgave postvervoerders’. Kijk voor meer informatie over de omzetopgave in de ‘Richtlijnen indienen omzetopgave postvervoerders’.

Waarom moeten aanbieders hun omzet opgeven?

De ACM maakt kosten voor het toezicht op de postvervoersector. Aanbieders van postvervoerdiensten moeten deze kosten zelf aan de ACM betalen. Hiervoor geldt een verdeelsleutel op basis van de (relevante) netto-omzet.

Hoe hoog zijn de toezichtkosten?

ACM verdeelt de aanbieders op basis van hun  (relevante) netto-omzet in twee categorieën. Is de omzet lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeven de aanbieders geen bijdrage te betalen voor het toezicht. Ligt de netto-omzet op 2 miljoen euro of hoger? Dan worden de aanbieders naar rato van hun relevante netto-omzet belast