Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM start voorbereiding nieuwe reguleringsperiode netbeheerders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet breed onderzoek naar de reguleringsmethode die het beste past bij de energietransitie en de uitdagingen die dat vraagt. De ACM wil met de regulering de energietransitie zoveel mogelijk versnellen. Om de klimaatdoelen te behalen schakelen veel bedrijven over van fossiele brandstoffen op elektriciteit van wind- en zonneparken. Huishoudens hebben steeds vaker zonnepanelen, een elektrische auto of een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat steeds meer elektriciteit getransporteerd moet worden en dat steeds minder aardgas wordt gebruikt. Daarom moet er door netbeheerders de komende jaren naar verwachting vele miljarden geïnvesteerd worden in de netten.

De ACM stelt voor iedere reguleringsperiode de zogenoemde methodebesluiten vast, waarin de methode voor het berekenen van de inkomsten voor netbeheerders voor drie tot vijf jaar wordt vastgelegd. Een belangrijke vraag voor de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2027 is hoe de regulering kan bijdragen aan het tijdig doen van voldoende investeringen. De ACM dient daarbij een balans te vinden tussen de drie belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, nu en in de toekomst.

De ACM heeft extern onderzoek laten doen naar de vraag hoe zij met de regulering van de netbeheerders kan helpen om de energietransitie te versnellen. Professor dr. Brunekreeft heeft op verzoek van de ACM onderzoek gedaan naar mogelijkheden om netverzwaring via de tariefregulering te stimuleren. Om te kijken naar de praktijk in andere landen heeft de ACM onderzoeksbureau DNV gevraagd de regulering van netbeheerders in andere (met name Europese) landen in kaart te brengen.

Hoe nu verder?

De ACM zal na de zomer een consultatie starten waarin zij partijen vraagt op welke wijze zij denken dat de toekomstige reguleringsmethode het beste kan worden opgebouwd. Welke typen stimulansen in de reguleringsmethode kunnen worden opgenomen en hoe deze concreet kunnen worden vormgegeven. De onderzoeken van professor dr. Brunekreeft en DNV vormen mede input voor deze consultatie. Vooruitlopend daarop heeft de ACM beide onderzoeksrapporten op de website gepubliceerd.