Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

ACM mag boetebesluit Innova Energie publiceren

30-09-2020

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 30 september 2020 geoordeeld dat de ACM het besluit mag publiceren waarbij aan Innova Energie B.V. een boete is opgelegd.

Innova Energie B.V. kreeg deze boete omdat zij energiecontracten met een te hoge opzegvergoeding aanbood aan consumenten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vaak ging het hierbij om levering van energie aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) op hun woonadres. Zij gebruikten deze energie overwegend privé.

Als een energieleverancier een opzegvergoeding wil opnemen in een leveringsovereenkomst, dan dient zij bij het sluiten van die overeenkomst na te gaan of de afnemer een consument is of een kleinzakelijke afnemer. Innova heeft dit nagelaten en kwalificeerde veel zzp’ers ten onrechte als kleinzakelijke afnemer. Hierdoor nam zij te hoge opzegvergoedingen op in de met hen gesloten overeenkomsten. Volgens de rechtbank levert dit overtredingen op van bepalingen uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en mocht de ACM Innova hiervoor beboeten. De opgelegde boete staat niet in wanverhouding tot de ernst van de geconstateerde overtredingen. Ook heeft de ACM volgens de rechtbank niet gehandeld in strijd met enig beginsel van behoorlijk bestuur. Dit betekent dat het boetebesluit mag worden gepubliceerd.

Er is geen mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak.