Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM: Gevolgen voor cliënten blijven centraal bij beoordeling grote fusies verpleeghuiszorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijft fusies en overnames in de verpleeghuiszorg beoordelen op de gevolgen voor cliënten en hun naasten en de keuzemogelijkheden die zij hebben. Het gaat daarbij ook om verschillen in sfeer, bejegening, de ruimte voor individuele wensen en zingeving, culturele identiteit en de aandacht voor levensvragen bij de verschillende verpleeghuizen. De ACM vindt het belangrijk dat er voor ouderen en hun verzorgenden een divers aanbod is van goede, passende zorg. De ACM zal zich minder richten op de gevolgen van een fusie of overname voor het zorgkantoor bij het inkopen van de verpleeghuiszorg. De reden is dat onderzoek van de ACM laat zien dat op dit moment fusies en overnames weinig gevolgen hebben voor zorgkantoren. Dat staat in het visiedocument over fusies en overnames in de verpleeghuiszorg van de ACM.

Onlangs heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangegeven dat bij fusies en overnames in de zorg de verlaagde omzetdrempels voor de zorgsector op 1 januari 2023 vervallen. Dat betekent ook dat kleinere aanbieders van verpleeghuiszorg hun fusie- en overnameplannen niet langer bij de ACM hoeven te melden. Bij hoge omzetten, zullen aanbieders van verpleeghuiszorg hun plannen aan de ACM moeten blijven voorleggen. Zij kunnen bij het vormgeven van hun plannen rekening houden met dit visiedocument.

De ACM heeft eerder gewezen op risico’s op het ontstaan van grote ketens van zorgaanbieders die achtereenvolgens meerdere kleinere aanbieders overnemen (“kralen rijgen”) met daarbij een toenemende activiteit van private equity. De minister van VWS heeft aangekondigd de komende jaren actief te monitoren wat de effecten van het wegvallen van de verlaagde omzetdrempels zullen zijn en hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan overnames door private equity.

Samenwerking in de zorg

Het ACM onderzoek en het visiedocument over fusies en overnames in de verpleeghuiszorg heeft de ACM besproken met de verpleeghuiszorgsector en patiëntenorganisaties. Daarbij heeft de ACM ook gewezen op de mogelijkheden voor samenwerking. Samenwerking leidt vaak tot betere kwaliteit in het belang van de client. Als verpleeghuiszorginstellingen transparant zijn over hun samenwerking, de patiënten(organisaties) erbij zijn betrokken en de doelen duidelijk omschreven zijn, dan zal de samenwerking doorgaans in het belang zijn van de cliënt en passen binnen de regels waarop de ACM toeziet.

 

Documenten

Visiedocument concentratietoezicht op de verpleeghuiszorgsector (PDF - 345.34 KB)