Kruimelpad

Achmea en PGB Pensioendiensten willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over InAdmin RiskCo Group (concentratiemelding)

Achmea B.V. en PGB Pensioendiensten B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over InAdmin RiskCo Group B.V. De bedrijven hebben op 20 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Achmea B.V.: aanbieden via dochtermaatschappijen van verzekeringen en bancaire en hypothecaire producten en diensten; verzorgen van pensioenadministratie, asset management en hulpverlening in binnen- en buitenland;
  • PGB Pensioendiensten B.V.: verzorgen van pensioenadministratie en vermogensbeheer voor Stichting Pensioenfonds PGB en van administratiediensten voor Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven; 
  • InAdmin RiskCo Group B.V.: ontwikkelen en beheren van financiële modellen en actuariële modellen voor beheer en analyse van gegevens voor pensioenen en levensverzekeringen; uitvoeren van pensioenadministratiediensten en ontwikkeling van ondersteunende software daarbij; aanbieden van consultancydiensten voor een van haar internationale (software) leveranciers.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355