Kruimelpad

Concentratiemelding

Achmea en PGB Pensioendiensten willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over InAdmin RiskCo Group (concentratiemelding)

21-07-2020

Achmea B.V. en PGB Pensioendiensten B.V. willen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over InAdmin RiskCo Group B.V. De bedrijven hebben op 20 juli 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Achmea B.V.: aanbieden via dochtermaatschappijen van verzekeringen en bancaire en hypothecaire producten en diensten; verzorgen van pensioenadministratie, asset management en hulpverlening in binnen- en buitenland;
  • PGB Pensioendiensten B.V.: verzorgen van pensioenadministratie en vermogensbeheer voor Stichting Pensioenfonds PGB en van administratiediensten voor Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafische Bedrijven; 
  • InAdmin RiskCo Group B.V.: ontwikkelen en beheren van financiële modellen en actuariële modellen voor beheer en analyse van gegevens voor pensioenen en levensverzekeringen; uitvoeren van pensioenadministratiediensten en ontwikkeling van ondersteunende software daarbij; aanbieden van consultancydiensten voor een van haar internationale (software) leveranciers.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355