Kruimelpad

Correspondentie

Achmea en PGB Pensioendiensten mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over InAdmin RiskCo Group (eindmededeling)

29-07-2020

Wat staat er in het besluit?

Achmea B.V. en PGB Pensioendiensten B.V. mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over InAdmin RiskCo Group B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 28 juli 2020 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam