Kruimelpad

Concentratiemelding

ABP Food Group Unlimited wil Groothedde Vaassen overnemen (concentratiemelding)

29-09-2020

Wat staat er in de melding?

ABP Food Group Unlimited wil uitsluitende zeggenschap verwerven over Groothedde Vaassen B.V. De bedrijven hebben op 25 september 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • ABP Food Group Unlimited houdt zich bezig met de verwerking en verkoop van een breed assortiment (rund)vleesproducten en het verzamelen en verwerken van dierlijke bijproducten. Daarnaast heeft ABP Food divisies voor duurzame energie en huisdierenvoeding. Ten slotte is ABP Food, middels participaties in gezamenlijke ondernemingen, actief op de markt voor de in- en verkoop van gebruikte bakolie en de verkoop van verse olie en braadvet in Ierland en de markt voor de verwerking van rund en lamsvlees in Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
  • Groothedde Vaassen B.V. houdt zich bezig met: de groothandelsactiviteiten in rund- en varkensvlees. Groothedde levert een breed assortiment aan vers en diepgevroren vlees bestemd voor retail, foodservice en industrie in Nederland en België.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar: Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355