Kruimelpad

Abacus Medicine wil Pluripharm overnemen (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Abacus Medicine wil Goofy-Sam Holding B.V. (Pluripharm) overnemen. De bedrijven hebben op 26 juni 2020 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Abacus Medicine A/S: houdt zich via haar dochterondernemingen met name bezig met de parallelle distributie van receptgeneesmiddelen in heel Europa en in mindere mate in landen buiten Europa. Tevens levert Abacus deze geneesmiddelen aan groothandelaren, apotheken en ziekenhuizen;
  • Goofy-Sam Holding B.V.: houdt zich met name bezig met de groothandel in geneesmiddelen en aanverwante producten en diensten ten behoeve van apotheken, zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen) en andere groothandelaren.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Zorg
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355