Autoriteit Consument & MarktInformatieoproep

ACM wil graag weten hoe bedrijven online reviews en aanbevelingen gebruiken. Daarom vragen wij bedrijven om onderstaande gegevens in te vullen en vragen te beantwoorden.

Basisgegevens

  • Naam organisatie
  • Mogen wij contact met u opnemen voor een gesprek? JA/NEE
  • Mogen we de naam van uw organisatie opnemen in een lijst van respondenten in het openbaar rapport? JA/NEE
  • Wilt u dat wij u informeren over de uitkomsten van ons onderzoek? JA/NEE

Vragen online reviews en aanbevelingen

  • Welke voor- en nadelen ziet u aan het plaatsen en gebruiken van online reviews en aanbevelingen?
  • Voor welke producten en diensten zijn naar uw mening online reviews en aanbevelingen het meest relevant? Waarom?
  • Hoe schat u over het algemeen de betrouwbaarheid in van online reviews en aanbevelingen? Kunt u dit toelichten?
  • Welke relevante ontwikkelingen ziet u op het gebied van online reviews en aanbevelingen? Kunt u dit toelichten?
  • Vindt u dat ACM een rol heeft op het gebied van online reviews en aanbevelingen? Zo ja, welke?

U kunt bovenstaande vragen beantwoorden via het reactieformulier van ACM.

Kopieer en beantwoord de vragen via het ACM reactieformulier

U kunt reageren van 21 juni tot en met 8 juli 2016. ACM verwerkt uw antwoorden anoniem. De uitkomsten van de verkenning volgen later dit jaar op de website van ACM.