Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Prijzen van geneesmiddelen

 

Concurrentie in de farmaceutische sector draagt bij aan innovatie en de betaalbaarheid van medicijnen. De ACM ziet erop toe dat fabrikanten van geneesmiddelen zich houden aan de regels voor concurrentie. Kartels, misbruik van marktmacht of strategieën die erop gericht zijn om concurrentie uit te sluiten of toetreding te belemmeren pakken we aan. Dit soort gedrag is namelijk nadelig voor de consument. Daarnaast maken we ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijk hoe zij hun krachten kunnen bundelen  bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Dat is één van de sleutels om niet alleen geneesmiddelen, maar ook het totale pakket aan zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Tegelijkertijd willen we innovatie in de farmaceutische sector, waaronder de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, behouden en stimuleren. Bij ons toezicht houden we daarom rekening met het behoud van innovatieprikkels.

Samenwerking

Het beheersen van de kosten van geneesmiddelen is onderwerp van een breder maatschappelijk debat. Het toezicht van de ACM is hierin maar een schakel. Daarom werken we samen met andere toezichthouders in de zorgsector zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en met onze collega-toezichthouders in het buitenland. Ook gaan we de dialoog aan met stakeholders in de markt om samen oplossingen te vinden voor eventuele concurrentieproblemen.

Resultaten consultatie

Via denkmee.acm.nl hebben mensen 2 weken lang kunnen meedenken over ons agendaonderwerp ‘Prijzen van geneesmiddelen’. We hebben op dit forum in totaal 22 reacties ontvangen op onze stellingen over dit thema. Ook hebben wij mensen om een reactie gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. Uit de reacties blijkt dat er zorgen zijn over de hoge prijzen van geneesmiddelen. Dat gaat dan onder meer over de vraag of een prijs van een medicijn in verhouding staat tot de kosten. Sommigen pleiten in dit verband voor meer openheid van farmaceutische bedrijven over de prijsopbouw en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling van medicijnen. En anderen vinden zelfs dat het nodig is om beperkingen aan de prijs op te leggen. De reacties vormen relevante input voor onze aanpak van dit agendathema.

Vervolgstappen

De ACM richt zich in 2018 en 2019 onder meer op:

  • dialoog met relevante marktpartijen en andere toezichthouders op de zorgsector;
  • toelichting op onze rol bij het aanpakken van marktproblemen in de farmaceutische sector;
  • onderzoek naar mogelijke concurrentieproblemen en effectieve oplossingen hiervan;
  • voorlichting over de ruimte voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen.

Relevante publicaties