Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Digitale economie

 

Digitalisering leidt tot fundamentele veranderingen in de Nederlandse samenleving. Bedrijven maken meer en meer gebruik van data en algoritmes om innovatieve diensten en producten aan te bieden die niet meer weg te denken zijn. Of die juist nieuwe kansen beloven. Denk aan de opkomst van online platforms, zoekmachines, Internet of Things en de blockchain-technologie. De digitale economie biedt met deze innovaties bedrijven en consumenten waardevolle kansen en keuzes. Dagelijks gebruiken consumenten het internet om informatie te vinden, producten en diensten te kopen en verkopen, spelletjes te spelen en vriendschappen te onderhouden. Internet of Things verbindt allerlei apparaten met het internet en biedt zo bedrijven en consumenten mooie oplossingen op onder meer het gebied van energiebesparing.

Concurrentie en innovatie in de digitale economie

Maar er komt ook steeds meer aandacht voor de risico’s van digitalisering. Consumenten moeten online met vertrouwen producten en diensten kunnen aanschaffen. Begrijpelijke informatie over het gebruik van hun data, is daarvoor een voorwaarde. Online platforms kunnen snel groeien en bestaande markten ontwrichten. Dat biedt kansen voor vernieuwing, maar heeft als risico dat er machtsposities ontstaan. Met als gevolg een kleiner aanbod voor consumenten en minder kansen voor concurrenten. We willen stimuleren dat er een goed en open internet voor bedrijven en consumenten beschikbaar is. Bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten moeten bedrijven zich daarom houden aan de regels voor consumentenbescherming en concurrentie.

Resultaten consultatie

Via denkmee.acm.nl hebben mensen 2 weken lang kunnen meedenken over ons agendaonderwerp ‘digitale economie’. Ook hebben wij mensen om een reactie gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. We hebben op denkmee.acm.nl in totaal 22 reacties ontvangen. Van korte suggesties tot uitgebreide pleidooien. Er leeft zorg over discriminatie van consumenten op basis van hun gegevensprofiel. En over personaliseren van advertenties. De overheid moet vooral het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven in delen van data voor nieuwe toepassingen. De reacties sluiten goed aan op de onderwerpen die de ACM onder meer in het ACM Signaal 2018 heeft beschreven.

ACM en de digitale economie

De uitdaging is om aan de ene kant innovaties vrij spel te geven door markten open te houden en aan de andere kant consumenten te laten profiteren van de voordelen. De ACM heeft in haar position paper voor een hoorzitting van de Tweede Kamer uiteengezet hoe zij daaraan bijdraagt. De ACM richt zich de komende tijd in het bijzonder op de volgende onderwerpen binnen de digitale economie:

  • Goede en open infrastructuur voor een snel en betaalbaar internet
  • De macht van bedrijven door gebruik van data en algoritmes
  • Duidelijke informatie en keuzevrijheid voor online consumenten