Kruimelpad

Jurist bij de ACM

Jurist Fabian over zijn werk bij de ACM

Wat doe je concreet bij de ACM?

Ik heb tot nu toe met name beroeps- en hoger beroepszaken gedaan. Dat is echt juridisch werk, vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld een mededingingsrechtadvocaat doet in kartelzaken. Alleen dien ik nu het belang van de consument. Veel procederen op papier en ook bij de rechter dus. Het zijn erg interessante juridische puzzels.

Wat maakt het thema mededinging bij de ACM zo interessant voor jou?

De ACM zet zich in om markten goed te laten werken en doet dat ten behoeve van de consument. Om dat te bewerkstelligen is overheidsingrijpen soms nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een sanctiebesluit. Tegelijkertijd kan het opleggen van een sanctie ingrijpende gevolgen hebben. De overwegingen die in dat kader plaatsvinden vind ik boeiend. Een belangrijke centrale vraag in mijn werk is uiteindelijk hoe de consument het beste gediend is. Het geeft mij voldoening om me daarvoor in te zetten.

Wat doe in je huidige project?

Op dit moment ben ik betrokken bij een grote sanctiezaak in de bezwaarfase. De werkzaamheden in een zo’n projectteam zijn erg uiteenlopend. Van echt juridisch uitzoekwerk tot het overdenken van belangrijke strategische beslissingen. Je bent regelmatig in overleg met verschillende mensen, bijvoorbeeld economen of gedragswetenschappers. Die informatie-uitwisseling met andere vakinhoudelijke professionals maakt mijn werk erg interessant en leerzaam.

 

Waar ben je het meest in gegroeid sinds je overstap?

Ik had met name ervaring opgedaan in de adviespraktijk. In de afgelopen maanden heb ik enorm veel geleerd op het gebied van (juridisch) procederen. Daarnaast heb ik heel veel praktische zaken geleerd. Hoe werkt een bestuursorgaan als ACM nu eigenlijk echt? Dat soort zaken.

Welk ontwikkelperspectief heb je bij de ACM  voor ogen de komende drie jaar?

Voor de komende tijd ben ik bij Directie Juridische Zaken (JZ) helemaal op mijn plek. Op den duur zou ik graag ook eens aan de andere kant van de Chinese wall willen kijken - bij de Directie Mededinging, waar het ‘echte speurwerk’ gebeurt, zeg maar. 

Probleemoplossend werken is waar de ACM voor staat. Hoe vertaal jij dat naar jouw werkaanpak?

Elk traject, proces of  procedure kent zijn hobbels. Klein of groot. Ik vind het belangrijk om die zo snel mogelijk te adresseren – niet vooruit te schuiven. De koe bij de horens vatten, is de juiste Nederlandse uitdrukking daarvoor. Als je ergens tegenaan loopt moet je dat zo snel mogelijk bespreekbaar maken met de juiste personen. Dat helpt, volgens mij, iedereen. Anders worden die uitdagingen alleen maar groter en dat is niet nodig. Dat is mijn stijl van werken en die sluit goed aan bij het werken voor ACM.

Wat betekent het voor jou om toezichthouder te zijn?

Een bijdrage leveren aan de samenleving die ook de consument ten goede komt.