Kruimelpad

Diversiteit & inclusie

Diverse vakgebieden

De denkkracht van verschillende specialisten is onmisbaar voor de ACM. Toezichthouden is namelijk maatwerk: voor elk probleem zoeken we een passende oplossing. Deze oplossingen zijn meestal niet binnen één discipline te vinden. We denken en werken daarom multidisciplinair. We willen namelijk niet alleen overtredingen bestraffen, maar ook de oorzaken aanpakken en herhaling voorkomen. Een structurele oplossing voor markt- en consumentenproblemen, dáár gaat het ons om.

Naast economen en juristen vind je dan ook andere specialisten bij de ACM. Zoals technici en marktexperts die de sectoren Energie, Telecom, Vervoer en Post goed begrijpen. En gedragswetenschappers die analyseren  waarom bedrijven en consumenten zich gedragen zoals ze doen. En wat dacht je van digitale rechercheurs en dataspecialisten? Onmisbaar voor een toezichthouder die de actualiteit en externe ontwikkelingen  nauwlettend volgt. Ten slotte kunnen wij ook niet zonder slimme koppen die voor de hele ACM werken. Zij zorgen binnen de ACM bijvoorbeeld voor de strategie, communicatie, HRM, ICT en de facilitaire en financiële zaken.

Inclusie? Diversiteit? Iedereen is uniek!

Naast de diversiteit aan onze vakgebieden werken bij ACM ook verschillende medewerkers. Interne diversiteit vinden wij belangrijk. In brede zin. De ACM is er namelijk voor alle consumenten en bedrijven. En de diversiteit ‘in huis’ helpt ons nog beter om problemen in de markt breed te detecteren en te begrijpen. We houden elkaar scherp en leren van elkaar. Om vervolgens de beste oplossingen te kiezen.

Naast diversiteit hechten wij ook veel waarde aan inclusiviteit. Wij gaan met zijn allen voor een werkomgeving die talenten de ruimte biedt om zichzelf te zijn. Samen werken we aan een veilige werkomgeving, waar iedereen zich gesteund en op zijn gemak voelt. “Je bent een betere collega als je jezelf mag zijn.” We werken aan een bedrijf waar iedereen, die kan, mee mag doen. Met onze visie willen we ieders talent benutten en niet focussen op verschillen of bijvoorbeeld beperkingen. We willen meer mensen de kans geven  op (her)instroming op de arbeidsmarkt. Bij ACM mag je anders zijn en juist om die reden word je gewaardeerd! Want iedereen is uniek, toch?

De manier van samenwerken en onze cultuur geeft ruimte voor mooie initiatieven door medewerkers zelf, denk aan ons Roze Netwerk.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt bij ons, dus ook jij! Ongeacht je achtergrond. Zie jij kansen voor jezelf bij ACM? Neem contact op met ACM recruitment.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.