Kruimelpad

ACM'ers vertellen

Econoom bij de directie Consumenten: Vasant

Vasant Bhoendie werkt als Econoom bij onze directie Consumenten. De directie waar we er bijvoorbeeld voor zorgen dat consumenten kunnen kiezen uit betrouwbare en betaalbare energiebedrijven. Maar ook de directie waar we consumenten via ConsuWijzer.nl handvatten geven om zélf hun recht te halen en om kritisch te kijken welk product of dienst het beste aanbod is.

Hoe kwam Vasant hier terecht, wat doet hij precies, wat is de Energiemonitor en wat heeft hem het meest verrast bij ACM? Vasant vertelt.

Dit is ACM’er Vasant

33 jaar. Woont in Den Haag. Afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als financieel econoom. Werkt nu 2,5 jaar bij ACM. Naast zijn werk fanatiek voetballer, liefhebber van goed eten en vaak te vinden in het gezelschap van vrienden en familie. Meer weten van Vasant?

Waarom heb je voor ACM en specifiek de directie Consumenten gekozen?

Voor ACM heb ik enkele jaren als consultant gewerkt. ‘Hoe verbeter je de rol van controller in een organisatie waar de klant centraal staat?’  was het vraagstuk in veel van mijn opdrachten. Mijn werk richtte zich op het verbeteren van de interne informatievoorziening en stond ver van de klant, of eigenlijk de consument, af. In een nieuwe functie wilde ik graag meer aan de voorkant van een organisatie werken. Meer in contact met de consument. Daarbij dacht ik eerlijk gezegd niet meteen aan ACM. Maar na een gesprek met een vriendin die bij ACM werkt, draaide ik al snel bij. Ik kwam erachter dat je werkt aan het oplossen van concrete consumentenproblemen in een complexe omgeving. Je analyseert signalen uit de markt om tot de kern van een probleem te komen. Vervolgens probeer je uit te drukken hoeveel schade dit de consument oplevert. In alle vraagstukken moet je rekening houden met veel stakeholders. Zoals de politiek, brancheverenigingen en andere toezichthouders.

Wat doe je concreet bij ACM?

Ik houd me vooral bezig met onderwerpen op het gebied van energie. Vaak vanuit economisch perspectief. Denk aan de beoordeling van de hoogte van tarieven van energieleveranciers. Ik help daarmee bewaken dat iedereen een redelijke prijs betaalt voor zijn energie. Ook beoordeel ik vergunningsaanvragen van nieuwe energieleveranciers. Onder andere door het bedrijfsplan te analyseren. We vinden het namelijk belangrijk dat consumenten en bedrijven kunnen vertrouwen op de levering van energie. Daarnaast zit ik in enkele Europese overleggen om onze stem te laten horen in de overgang naar duurzame energievoorziening en de inrichting daarvan binnen het toezicht in Europa.

Een ander concreet voorbeeld van het werk van onze directie vind ik ook de manier waarop we aanbieders van maaltijdboxen ertoe hebben bewogen zich te houden aan de wettelijke bedenktermijn. Voorheen informeerden deze aanbieders onvoldoende over de termijn van twee weken die consumenten hebben om af te zien van een abonnement. We hebben bewust geen formeel instrument ingezet om de situatie voor consumenten te verbeteren, zoals een boete, omdat dit vaak lang duurt. Om het probleem snel op te lossen hebben we dit keer met informele middelen afgedwongen dat aanbieders consumenten beter informeren.

Je werkt mee aan de Energiemonitor van ACM. Wat houdt dat in en wat is precies jouw rol daarin?

Ik ben projectleider van de Energiemonitor. De Energiemonitor is een halfjaarlijkse publicatie waarin we de stand van zaken weergeven op de Nederlandse energiemarkt. De monitor geeft ons inzicht in het gedrag van consumenten en knelpunten in de markt. Dankzij de monitor zie ik bijvoorbeeld hoeveel mensen er overstappen en waarom ze dit juist wel of niet doen. Maar ook hoe de prijzen zich ontwikkelen. Hiermee kunnen wij ons toezicht weer beter inrichten.

Als projectleider ben ik een spin in het web van alle partijen waar we informatie vandaan halen. Sommige gegevens komen uit een consumentenonderzoek of via andere ACM-directies. Ook halen we gegevens op bij de energieleveranciers en netbeheerders zelf. Vervolgens besteed ik veel aandacht aan de boodschap die we mee willen geven aan de publicatie: wat willen we dat consumenten en marktpartijen doen met deze informatie? Hiervoor werk ik nauw samen met onze woordvoerders. Uit de monitoren van de afgelopen jaren blijkt bijvoorbeeld dat consumenten nog veel kunnen besparen op hun energierekening. Bijvoorbeeld door over te stappen naar een andere aanbieder.

Het mooie is dat ik dus niet alleen economische analyses maak, maar juist ook gedragseconomische analyses. Want consumenten handelen niet perfect rationeel. Ten slotte zie ik mijn werk vaak terug in de media.

Wat heeft jou het meest verrast bij ACM?

De cultuur bij ACM heeft me vooral positief verrast!

Mijn collega’s zijn stuk voor stuk betrokken en enthousiaste mensen die elke dag keihard werken om consumenten te beschermen, markten beter te laten functioneren en om van ACM een nog betere organisatie te maken.

Omdat onze besluiten veel invloed hebben op de markt, gaan we niet over één nacht ijs. Daarom wordt elk besluit dat we willen nemen door meerdere mensen getoetst en uitgedaagd. Het mooie hiervan vind ik dat er een uitwisseling van ideeën en perspectieven ontstaat waar je zelf veel van leert. Ook mag je je voorstel in een zaak zelf presenteren en verdedigen. Van je eigen manager tot aan tafel met het bestuur van ACM.

Meer weten over werken bij ACM?

Lijkt het jou ook interessant om als econoom bij ACM te werken? Lees dan ook de verhalen van Jorieke en Femke, twee van onze junior economen. Of oriënteer je verder op de mogelijkheden bij ACM: