Kruimelpad

De ACM als werkgever

De ACM als werkgever

Bij de ACM zet je je in voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. De ACM houdt met dat doel toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.

Dit betekent onder andere optreden tegen bedrijven die oneerlijk concurreren of consumenten misleiden. Het oplossen van problemen in de markt vraagt om een creatieve manier van werken en denken.

De ACM is zelfstandig

De ACM laat markten goed werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bestuur is zelfstandig en eindverantwoordelijk voor alle besluiten en de organisatie van de ACM. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk van de overheid, bedrijfsleven en belangengroepen tot besluiten. Altijd in het belang van consumenten, burgers en bedrijven. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille, maar besluitvorming vindt collegiaal plaats binnen het bestuur. Het bestuur neemt collectief de verantwoordelijkheid voor de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

De ACM lost marktproblemen op

Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op:

  • De mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames);
  • Een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater);
  • De rechten en belangen van consumenten.

Organisatieonderdelen van de ACM

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. 

Samenwerking

We opereren in en werken samen met verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.