Data science traineeship ACM, AFM en NZa

Over ACM, AFM en NZa

De ACM, AFM en NZa hebben verschillende vakgebieden en vraagstukken die hierbij horen.

Over de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren (energie, telecom, vervoer, post) en het consumentenrecht.

Met als doel een gelijk speelveld met (innovatieve) bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen en écht wat te kiezen hebben.

Hoe houden we de markt toegankelijk voor startups? Hoe zorgen we dat energie betaalbaar blijft? Zijn boetes voldoende om de misleiding van consumenten in een sector te stoppen? Een greep uit het palet aan complexe vraagstukken waar de ACM oplossingen voor zoekt.

Over de AFM

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder maakt de AFM zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten en dragen we daarmee bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

We houden onder meer toezicht op financiële dienstverleners zoals banken en verzekeraars, beurzen, tussenpersonen en accountantskantoren.

Vraagstukken die ons bezighouden: geeft een hypotheekverstrekkers passend advies aan een consument? Wordt de consument goed geïnformeerd over zijn pensioen? Hoe kunnen we crowdfunding helpen volwassen te worden?

Over de NZa

De NZa staat voor toegankelijke en goede zorg voor Iedereen in Nederland. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of de behandeling van een sportblessure op de Spoedeisende Hulp. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 80 miljard euro aan uit.

Tegelijk is de Nederlandse zorg een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden. Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit.

In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.