Kruimelpad

Samenwerking

Nationale samenwerking

Wij werken in Nederland samen met een groot aantal ministeries, andere toezichthouders, overheidsorganisaties en organisaties die de belangen behartigen van bedrijven en consumenten. En ook met wetenschappelijke instellingen en geschillencommissies. Sommige van deze samenwerkingsverbanden zijn vastgelegd in overeenkomsten. Onderaan deze pagina vindt u een alfabetische lijst met al onze samenwerkingspartners.

Met welke ministeries werkt de ACM samen?

Het ministerie van Economische Zaken is het belangrijkste ministerie voor ons. Dat komt omdat dit ministerie politiek verantwoordelijk is voor de meeste wetten waar wij op toezien. Wij werken ook samen met de ministeries van:

 • Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en (OCW)
 • Financiën

Met welke markttoezichthouders werkt de ACM samen?

Wij werken veel samen met andere markttoezichthouders. Samenwerking met deze toezichthouders is belangrijk om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. We lopen tegen dezelfde vragen aan in het toezicht. In 2009 is daarom het Markttoezichthoudersberaad opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van de ACM met zes andere toezichthouders:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • Commissariaat voor de Media (CvdM)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Kansspelautoriteit (KSa)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Met welke instanties heeft de ACM een samenwerkingsovereenkomst?

Wij hebben de samenwerking vaak vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Een aantal overeenkomsten zijn nog in het verleden gesloten door de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit. Tot ze herzien worden blijven deze overeenkomsten van kracht. Hieronder vindt u een alfabetische lijst met al onze samenwerkingspartners waar we een overeenkomst mee hebben.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.