Kruimelpad

Samenwerking

Bijeenkomsten energiesector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de Nederlandse energiesector. Deze zijn gericht op Europese ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de  energiesector.

De sectorbijeenkomsten zijn gestart om kennis en ervaringen uit te delen over de ontwikkeling van Europese regels en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse energiemarkt. Deze regels hebben tot doel de Europese interne energiemarkt te bevorderen. De regels worden zowel door de Europese commissie opgesteld, als in het geval van de Europese Netcodes door een bijdrage van toezichthouders en netbeheerders in overleg met marktpartijen.

Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn actief in of betrokken bij de energiemarkt. Bijvoorbeeld netbeheerders, energieleveranciers, het ministerie van Economische Zaken, en vertegenwoordigers van afnemers, producenten, handelaren of andere belangenorganisaties.

De hoofddoelen van de sectorbijeenkomsten zijn:

  1. Uitwisseling van informatie, ideeën en standpunten, over de Europese beleidsontwikkeling.
  2. Waar mogelijk afstemmen van de Nederlandse inbreng in Europese discussie.
  3. Versterken van de Nederlandse inbreng op de Europese besluitvorming.

Onderwerpen sectorbijeenkomsten

Partijen uit de energiesector spreken tijdens de sectorbijeenkomsten bijvoorbeeld met elkaar over:

  • De ontwikkeling van de Europese netcodes; Dit zijn algemene voorwaarden die gaan gelden voor de verhoudingen tussen netbeheerders en marktpartijen in alle lidstaten.
  • Vervroegde implementatie van (delen van) deze netcodes, zoals de pilot voor de veiling van grensoverschrijdende capaciteit voor gasttransport.
  • De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan Europese Verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT). REMIT bevat een verbod op handel met voorwetenschap en marktmanipulatie op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

Agenda

Hieronder treft u de agenda’s van de bijeenkomsten aan:

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via: DEinternational@acm.nl