Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energie internationaal

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zorgt voor concurrentie op de energiemarkt. Dat heeft voordelen voor de consument. Want door de concurrentie proberen veel energiebedrijven de goedkoopste en de beste te zijn. Zo hebben consumenten meer keuze.

De Nederlandse elektriciteits- en gasmarkt wordt steeds meer een regionale of Europese markt

Via netwerkverbindingen met het buitenland komt onze elektriciteit soms bijvoorbeeld van Duitse windmolens of van Noorse waterkrachtcentrales. En gas komt niet alleen uit Groningen, maar ook uit Rusland. De ACM ziet internationaal samenwerken daarom als een belangrijk onderdeel van haar werk.

De ACM draagt actief bij aan de totstandkoming van Europese regels voor energie. En zorgt ervoor dat de regels voor de Nederlandse markt zoveel mogelijk in lijn zijn met de Europese ontwikkelingen. Hiervoor werkt de ACM samen met ander toezichthouders binnen het Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) en de Council of European Energy Regulators (CEER).

ACER

ACER is een organisatie die zorgt voor betere samenwerking tussen toezichthouders op de elektriciteits- en gasmarkt van landen uit de Europese Unie. ACER heeft onder andere de volgende taken:

  • het opstellen van richtsnoeren en het beoordelen van de te ontwikkelen Europese Netcodes,
  • het adviseren op de belangrijkste infrastructurele projecten.

ACER is gevestigd in Slovenië en heeft eigen medewerkers. Veel van de werkzaamheden worden echter gedaan door de Europese toezichthouders.

Wat doet de ACM bij ACER?

Naast onze deelname aan werkgroepen is de ACM medevoorzitter van verschillende werkgroepen en ‘taskforces’:

  • De electricity infrastructure taskforce. Deze taskforce richt zich op de transmissienetwerken voor elektriciteit, en met name de uitbreiding en economische regulering daarvan.
  • Het Gas Regional Initiative North West (GRI NW). Dit is de regionale samenwerking voor gas.

Daarnaast is de ACM vicevoorzitter van de ‘electricity working group’.

Meer weten over ACER?

CEER

De ACM werkt daarnaast ook samen binnen CEER. Dat is de vrijwillige samenwerking van alle Europese toezichthouders. CEER staat los van ACER en werkt voornamelijk op aanvullende dossiers, zoals:

  • de samenwerking met landen buiten Europa,
  • duurzaamheid,
  • en consumenten.

Daarnaast werkt CEER aan het efficiënter benutten van distributienetwerken. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de ontwikkeling van intelligente netwerken. Er wordt steeds meer hernieuwbare energie opgewekt, en die productie is afhankelijk van het weer (bijvoorbeeld zon en wind). Door de vraag naar energie beter af te stemmen met het moment van hernieuwbare productie en de beschikbaarheid van het netwerk, kan er zowel duurzamer als goedkoper energie worden gebruikt. Binnen CEER zijn alle Europese energietoezichthouders vertegenwoordigd, dus ook Noorwegen en Zwitserland.

Wat doet de ACM voor CEER?

De ACM levert binnen CEER een actieve bijdrage aan de uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op Europees energietoezicht en regulering. De ACM draagt bij aan het samenbrengen van kennis over marktordening en infrastructuur voor discussies op Europees niveau.

Meer weten over CEER?

De Florence en Madrid fora

Het Florence forum voor elektriciteit en het Madrid forum voor gas zijn discussiegroepen die worden geleid door de Europese Commissie. Naast energietoezichthouders zijn ook nationale overheden en internationale brancheorganisaties vertegenwoordigd. De nadruk ligt op de ontwikkeling van één Europese energiemarkt in plaats van een situatie met 28 geliberaliseerde deelmarkten.

Meer weten over Florence forum?

Meer weten over Madrid forum?

Meer informatie