Onze organisatie

Henk Don

Henk DonHenk Don (1954) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan dezelfde universiteit met een proefschrift getiteld ‘Linear methods in non-linear models’.

Vanaf 1978 werkte hij bij het Centraal Planbureau (CPB), met een onderbreking van een jaar toen hij aan de Universiteit van Pennsylvania werkte. Tot 1984 was hij betrokken bij de ontwikkeling van modellen voor de nationale en wereldeconomie. In 1985 werd hij sectorhoofd en in 1989 onderdirecteur. Van 1994 tot februari 2006 was hij directeur van het CPB. Naast zijn werkzaamheden bij het CPB was hij van 1990 tot 1999 deeltijdhoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1 mei 2006 tot 1 oktober 2009 was hij bijzonder hoogleraar Econometrie en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vanaf 1 oktober 2009 tot de start van de Autoriteit Consument & Markt was hij lid van de Raad van Bestuur van de NMa.

Taakgebied

  • Energie
  • Telecom, Vervoer en Post
  • Economisch Bureau

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds (doel: de beoefening van de economische wetenschap bevorderen en aanmoedigen)