Missie & strategie

Onze taken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op:

  • de mededinging
  • een aantal specifieke sectoren en
  • de rechten van consumenten.

Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen.

Mededingingstoezicht

ACM komt in actie als bedrijven zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld omdat zij prijsafspraken hebben gemaakt. Wanneer bedrijven willen fuseren, onderzoeken wij wat de gevolgen zijn voor de concurrentie en consumenten. Als we verwachten dat gevolgen negatief zullen zijn, kunnen wij voorwaarden verbinden aan een fusie of overname. Of zelfs verbieden. We hebben bijzondere aandacht voor samenwerking tussen zorgaanbieders. Samenwerking die de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg verbetert, moedigen wij aan.

Sectorspecifiek toezicht

In een aantal sectoren leggen wij aanvullende regels op om de concurrentie te stimuleren. Omdat de concurrentie in deze sectoren niet vanzelf gaat. Dit zijn de sectoren:

  • telecom
  • vervoer
  • post en
  • energie

Met deze regels willen wij ook de betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten garanderen. En innovatie in deze sectoren stimuleren. Bedrijven en consumenten die problemen hebben met hun energie- en telecomaanbieder kunnen bij ACM terecht voor advies. ACM treedt op tegen aanbieders die zich niet aan de regels houden.

Consumentenbescherming

ACM houdt continu in de gaten wat er speelt bij consumenten, onder andere via ons consumentenloket ConsuWijzer. Als we merken dat een bedrijf voor veel klachten zorgt, dan kijken we wat er nodig is  om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn werkwijze zo snel mogelijk aanpast. Is er sprake van een overtreding van de regels? Dan kunnen we ook juridische middelen inzetten, zoals een boete of dwangsom. Als we dat doen, dan waarschuwen we consumenten via ConsuWijzer. Consumenten kunnen ook bij ConsuWijzer terecht als ze een probleem hebben met een bedrijf. Dat kan via de website en telefonisch. Via ConsuWijzer geven wij dan gratis advies. Met dat advies weten consumenten waar ze recht op hebben en hoe ze dat recht kunnen halen.

 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten