Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Havens en transport op ACM Agenda

De zeehavens van Nederland, zeker die van Rotterdam, zijn belangrijk voor onze economie. Goederen worden ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd: meer dan 4 miljard ton goederen per jaar. Er wordt goed en veel samengewerkt in de havens. Dat moet ook om de goederen snel en efficiënt te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar samenwerking kan ook te ver gaan. Bedrijven gaan te ver als ze niet eerlijk concurreren door bijvoorbeeld afspraken te maken over prijzen aan klanten of door samen de markt te verdelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft signalen dat dat voorkomt.

De rol van de ACM

De ACM wil dat bedrijven in de havens en in het transport daaromheen eerlijk met elkaar concurreren. Gebrek aan concurrentie in de zeehavens en het transport daaromheen kan leiden tot hogere prijzen voor producten en is slecht voor de innovatie. De Nederlandse en natuurlijk de Rotterdamse haven kan zijn voorsprong op andere havens gaan verliezen als de andere havens de vracht goedkoper en innovatiever verwerken. Daarom doen wij onderzoek naar illegale afspraken tussen bedrijven. Maar wij willen ondernemers ook wijzen op de voordelen van eerlijke concurrentie en hen voorlichten over wat wel en wat niet mag op het gebied van samenwerking met concurrenten.

Reacties op het thema

De ACM heeft voor de ronde tafel toezichthouders in de haven uitgenodigd, zoals de douane, de DCMR, FIOD en ILT. Op die manier hebben wij nog beter inzicht gekregen in de structuur en samenwerking in de haven en de mogelijke risico’s voor eerlijke concurrentie. De stellingen op denkmee.acm.nl hebben weinig reacties opgeleverd. Wel hebben we aanwijzingen over mogelijke misstanden in de haven ontvangen.

Vervolgstappen

De ACM richt zich de komende twee jaar op twee sporen: het voorkomen van oneerlijke concurrentie door voorlichting aan bedrijven in de haven- en transportsector. Daarnaast doen we onderzoek naar bedrijven die de Mededingingswet overtreden. Heeft u een tip over kartelafspraken of specifieke overtredingen? Dan ontvangen wij deze graag rechtstreeks via ons tipformulier.