Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gezonde samenwerking in de zorg

De zorg verandert. Zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders dragen samen de verantwoordelijkheid voor bereikbare, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken veel samen. Soms is samenwerking in het belang van de patiënt maar soms ook niet.

De rol van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) biedt ruimte voor samenwerking in de zorg in het belang van de consument: zowel in zijn rol als patiënt als verzekerde. Bijvoorbeeld als dit goed is voor de betaalbaarheid van de zorg of de kwaliteit van behandelingen. Bij sommige samenwerkingen is de consument niet gebaat. Zoals het onnodig beperken van de keuzemogelijkheden van de patiënt voor een zorgaanbieder, en onderlinge prijsafspraken.

Reacties op het thema

Tijdens de ronde tafel discussieerden vertegenwoordigers van zorgaanbieders over de samenwerking in de zorg en de praktische problemen die zich daar voordoen. Volgens enkele deelnemers is de relatie tussen zorgverzekeraar en aanbieder een bron van zorgen. De zorgverzekeraars willen de prijs laag  houden. De kwaliteit komt daardoor onder druk te staan. Ook zien sommige deelnemers grote verschillen tussen gemeenten bij de inkoop van zorg. Door de soms lage prijzen komen sommige zorgaanbieders in de problemen.

Online

Op denkmee.acm.nl zijn drie stellingen geplaatst: over samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, over toezicht van de ACM in de eerstelijnszorg en als laatste de inkoop van langdurige zorg door gemeenten. De samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars leverde een vijftal reacties op. De kern van de reacties is dat veelal de zorgverzekeraar nog de (te) dominante positie in de onderhandelingen heeft.

Vervolgstappen

Door de komende twee jaar marktstudies, goede voorbeelden en kaders te publiceren, maakt de ACM duidelijk wat gezonde samenwerking inhoudt. Zo doen we een marktstudie naar de concurrentie tussen de zorgverzekeraars en doen we onderzoek naar het onderhandelingsproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. We werken ook aan een visie op de gezamenlijke inkoop van dure medicijnen door ziekenhuizen. Wij blijven in gesprek met de zorgsector om samenwerking in het belang van de consument te bevorderen.

Gehele discussie teruglezen?

Wilt u de hele discussie rondom het thema ‘Gezonde samenwerking in de zorg’ teruglezen?

Zorg

Meer over de taken van de ACM op de zorgmarkt