Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Digitalisering - de online consument

Nederlanders zijn zeer actief online: we shoppen bij webwinkels, volgen social media, spelen games en kijken filmpjes en series. Consumenten moeten vaak persoonlijke gegevens delen om toegang te krijgen tot gratis online diensten. Maar hoe goed zijn zij beschermd tegen problemen rondom privacy en veiligheid van hun gegevens? Hoe wegen de voordelen van één bundel op tegen de nadelen van niet makkelijk kunnen overstappen?

De rol van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil concurrentie- en consumentenproblemen op internet voorkomen. Wij houden in de gaten of bedrijven dankzij het gebruik van persoonsgegevens hun machtspositie op internet vergroten. Ook letten wij er op of webshops zich aan de regels houden. Tegelijkertijd willen we het mogelijk maken dat nieuwe bedrijven online diensten aanbieden.

Reacties op het thema

De ACM heeft met zo’n 15 bedrijven tijdens een ronde tafel van gedachten gewisseld over de bundeling van telecomproducten. Uitkomst van de discussie was dat zij vinden dat consumenten moeten kunnen overstappen, met name op afzonderlijke diensten, maar ook op bundels. Ook spraken de aanwezigen over content en telecom. Sommige telecombedrijven hebben de exclusieve rechten op een bepaald televisiekanaal of de rechten om als enige bepaalde sportwedstrijden uit te zenden. Welke impact heeft op de keuze voor internettoegang van consumenten?

Online

Op denkmee.acm.nl zijn zeven stellingen over dit thema gepubliceerd. Hiervan gingen er twee over bundels. Een aantal consumenten gaven aan dat het feit dat steeds meer telecomproducten in één bundel zitten, een probleem kan zijn. Daarnaast hebben wij via de Facebookpagina van ConsuWijzer vragen en stellingen voorgelegd aan consumenten. Deze reacties zijn onder andere input voor onze aanpak op het gebied van malware, online veiligheid, privacy en bundels.

Vervolgstappen

De ACM gaat in 2016 verder onderzoeken of de bundeling van telecomproducten daadwerkelijk een probleem is. En zo ja, hoe groot is dit probleem dan? Dit gaan we onderzoeken door gesprekken te voeren met aanbieders van televisieprogramma’s of series en met consumentenorganisaties. Sommige televisieprogramma’s of series zijn alleen exclusief bij een telecombedrijf te zien. Wij gaan in 2016 bekijken wat het effect hiervan is; wat betekent dit bijvoorbeeld voor de markt voor internettoegangsdiensten?