Voorlichting aan bedrijven

ACM Leidraad

In een Leidraad geeft de ACM een overzicht van regelgeving met extra uitleg daarover voor een specifieke groep. Zo geeft een Leidraad aanbevelingen of handvatten voor bepaalde marktpartijen. Bijvoorbeeld voor concurrerende bedrijven over wat wel en niet mag bij samenwerking.

Het kan zijn dat u hieronder ook nog beleidsuitingen onder andere namen (zoals bijvoorbeeld ‘richtsnoeren’, ‘handreiking’ of ‘handleiding’) aantreft. Het gaat hier om documenten met toelichting van de ACM die vóór 1 mei 2019 bekend zijn gemaakt. We streven ernaar om deze documenten op de website toegankelijk te maken op de pagina’s waar ook de beleidsregels, werkwijzen, leidraden en informele zienswijzen te vinden zijn.

 

Relevante publicaties

 • Leidraad Bescherming online consument

  Publicatie | Regelgeving | 11-02-2020

  De ACM heeft in haar leidraad ‘Bescherming van de online consument' de grenzen vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Na een consultatie is de leidraad nu definitief geworden.

 • Leidraad tariefafspraken zzp’ers

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 26-11-2019

  Zzp’ers mogen in sommige gevallen wel tariefafspraken maken
  Er zijn situaties waar de concurrentieregels niet gelden of waar de ACM geen boetes oplegt. Die staan in de ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’.

 • ACM leidraad voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten

  Publicatie | Regelgeving | 22-11-2019

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad gemaakt waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten handvatten biedt voor hoe ze misleiding van consumenten kunnen voorkomen.

 • Leidraad: Samenwerking tussen concurrenten

  Publicatie | Regelgeving | 26-02-2019

  In de ‘Leidraad samenwerking concurrenten’ staat wat wel en niet is toegestaan volgens de Mededingingswet bij deze samenwerking.

 • Leidraad: Afspraken tussen leveranciers en afnemers

  Publicatie | Regelgeving | 26-02-2019

  In de ‘Leidraad samenwerking tussen leveranciers en afnemers’ staat wat wel en niet is toegestaan volgens de Mededingingswet bij deze samenwerking.

 • Leidraad beoordeling toetredingscriteria samenwerken geboortezorg

  Publicatie | Zienswijze en consultatie | 29-05-2018

  De ACM heeft de regels voor het hanteren van toetredingscriteria door samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt in een leidraad (link naar document).

 • Handleiding incasso voor hulpverleners

  Publicatie | Brochure en uitgave | 15-09-2017

  UItleg over de Wet Incassokosten, speciaal opgesteld voor (schuld)hulpverleners.