Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verduurzaming

Naar een duurzamere economie

De ACM wil bijdragen aan een duurzamere economie voor mens, dier en milieu.

Veel maatschappelijke kosten van onze huidige wijze van produceren en consumeren komen niet bij gebruikers en vervuilers terecht, maar worden afgewenteld op het milieu en op economisch kwetsbare mensen. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld. Zowel nationaal als op Europees niveau worden nieuwe regels gemaakt die deze maatschappelijke en ecologische schade tegengaan. Denk aan emissie-eisen en regels om producten te kunnen repareren of te recyclen. Maar ook aan transparantie-eisen bij duurzaamheidclaims.
Ook de komende jaren wil de ACM bijdragen aan een duurzamere economie. De ACM focust daarbij op de volgende onderwerpen:

1. Vertrouwen in informatie over duurzaamheid

Steeds meer mensen zijn bereid extra te betalen voor duurzame producten. Maar om te beoordelen of zij een duurzame keuze maken moeten ze kunnen vertrouwen op de informatie die ze hierover krijgen. Vage en misleidende duurzaamheidsclaims zetten consumenten op het verkeerde been. Zo verdwijnt het vertrouwen van mensen in de duurzaamheidsinspanningen van bedrijven. Daar lijden ook de bedrijven onder die wél serieus werk maken van duurzamere productie. De ACM gaat in 2023:

  • misleidende duurzaamheidsclaims bij producten en diensten aanpakken;
  • bij de wetgever aandringen op betere keurmerkenregels. Hierdoor kunnen mensen erop vertrouwen dat producten met een keurmerk ook echt duurzaam zijn.

2. Duurzamere productieketens en producten

Bedrijven bieden steeds vaker duurzame producten en diensten aan. De wetgever kan met regels ervoor zorgen dat in de duurzame productieketens alle maatschappelijke kosten zijn verwerkt. De ACM gaat in 2023:

  • ruimte geven aan duurzaamheidsafspraken tussen concurrerende bedrijven;
  • de wetgever adviseren over het stimuleren van een duurzamere productie en aanbod van voedsel;
  • mogelijkheden voor verduurzaming van pakketbezorging onderzoeken;
  • onderzoek doen naar manieren waarop ‘eerlijke’ prijzen tot stand komen, waarin alle maatschappelijke kosten zijn verwerkt.