Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energietransitie en verduurzaming

Energietransitie

De ACM bevordert de energietransitie en verduurzaming

Het tegengaan van klimaatverandering staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De overstap van fossiele brandstoffen als gas en kolen naar duurzame (groene) energiebronnen gaat leiden tot grote veranderingen in onze economie. Die verandering noemen we de energietransitie. Uiterlijk in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn.

De ACM ziet ook de maatschappelijke opgave om niet alleen de energiesector te verduurzamen maar de gehele economie. Daarom verbreedt de ACM voor 2022-2023 het thema energietransitie met verduurzaming. Om de energietransitie en verduurzaming te bevorderen scheppen we de juiste voorwaarden. We nemen waar mogelijk belemmeringen weg en geven ruimte waar kan.

In 2022 gaat de ACM onder meer:

  • netbeheerders financieel ruimte bieden om te investeren in uitbreiding en capaciteit van hun elektriciteitsnetten. Hierbij is oog voor de kwaliteit en de doelmatigheid van investeringen;
  • ruimte bieden aan experimenten met nieuwe duurzame energiebronnen als waterstof;
  • bijdragen aan het oplossen van de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet (congestiemanagement);
  • bedrijven ruimte geven voor het maken van duurzaamheidsafspraken;
  • misleidende duurzaamheidsclaims aanpakken bij verschillende producten en diensten.