Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Effecten van de coronacrisis

De coronapandemie heeft enorme gevolgen voor de economie. Sommige sectoren krijgen zware klappen, zoals de horeca, evenementen, openbaar vervoer en de reisbranche. De ACM wil bijdragen aan het herstel van de economie en een steentje bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen en voorkomen dat markten blijvend ontwricht worden. De wetten waar de ACM toezicht op houdt, bieden mogelijkheden om daar op in te spelen.

In 2021 werken we verder aan de volgende onderwerpen:

Verdeling effecten coronacrisis

De effecten van de coronacrisis worden niet in gelijke mate gevoeld door mensen en bedrijven in Nederland. Sommige groepen en sectoren worden harder getroffen dan andere. In 2021 gaat de ACM in het kader van haar missie om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven aandacht besteden aan de verdelingseffecten van de crisis in zijn algemeenheid en van haar toezicht in het bijzonder. Wij kijken hierbij onder meer naar de verdeling tussen mensen en bedrijven, maar ook tussen bedrijven en groepen van mensen.

Extra aandacht voor consument in kwetsbare positie

De ACM licht consumenten voor over hun rechten via haar consumentenloket ACM ConsuWijzer. Daarbij hebben we in 2021 extra aandacht voor de bescherming van mensen in een kwetsbare positie, die door de coronacrisis is verslechterd. We wijzen mensen op hun rechten en bieden ondersteuning bij het gebruik maken van die rechten. Bijvoorbeeld door bedrijven in getroffen sectoren te bewegen hun verplichtingen na te komen. Denk hierbij onder meer aan het uitbetalen van vouchers voor reizen of evenementen.

Good practices voor samenwerking in de zorg

In 2021 besteedt de ACM speciale aandacht aan concrete plannen voor vergaande vormen van samenwerking in de zorg en publiceren wij een aantal good practices, voorbeelden uit de praktijk die zijn toegestaan. Om de zorg nu en in de toekomst van goede kwaliteit, toegankelijk en betaalbaar te houden, is samenwerking noodzakelijk. De coronacrisis heeft het belang daarvan nog eens onderstreept. De ACM heeft in haar beleidsregel Juiste Zorg op de Juiste Plek aangegeven hoe zij toezicht houdt op deze samenwerking. Zolang de samenwerking in het belang is van patiënten en verzekerden, bieden de concurrentieregels daar ruimte voor.

Verkenning gevolgen voor de retailsector

De ACM onderzoekt de mogelijke effecten van de crisis op retailmarkten. Naar verwachting nemen bezoekersaantallen en omzet van fysieke winkels af en zal de leegstand in winkelgebieden toenemen. Dat heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en de winkels. De ACM doet verkennend onderzoek naar deze brede problematiek en zoekt naar aanknopingspunten binnen haar toezicht bij te kunnen dragen aan goed werkende fysieke markten en leefbare binnensteden.

Geef tips aan de ACM

De ACM werkt eraan om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij nodigen iedereen van harte uit om ons te helpen. Heeft u een concrete tip over een markt die niet goed werkt? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van oneerlijke concurrentie of misleiding van mensen? Of een suggestie voor een onderzoek binnen onze agendathema’s? Dan horen wij dat graag. U kunt uw kennis, ervaring en tips met ons delen via onze social mediakanalen LinkedIn, Twitter en Facebook of per e-mail naar info [at] acm [punt] nl (info[at]acm[dot]nl).

Meer informatie over een tip of melding doorgeven