Data science traineeship ACM, AFM en NZa

Data science bij ACM, AFM en NZa

 

Binnen het toezicht wordt data steeds belangrijker. Als ACM, AFM en NZa ontwikkelen we ons naar datagedreven toezichthouders. 

Data science binnen de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De ACM houdt toezicht op de mededinging, een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht. Met als doel een gelijk speelveld met bedrijven die zich aan de regels houden, en goedgeïnformeerde consumenten die voor hun recht opkomen. Een data gedreven aanpak hierin wordt steeds belangrijker. Zo zijn in een digitale wereld overtredingen van de mededingingsregels meer en meer te vinden in digitaal materiaal. Ook de omvang van deze data groeit sterk. Als data trainee lever je in multidisciplinaire teams jouw bijdrage om van de ACM een data gedreven toezichthouder te maken. Je werkt samen met economen, juristen, gedragsbeïnvloeders en andere dataprofessional. Jouw data-analyses brengen nieuwe inzichten in complexe toezichtvraagstukken. Die inzichten dragen bij aan de besluiten die de ACM maakt. Zo kan de ACM haar toezicht- en reguleringstaken effectiever en efficiënter uitvoeren.

 

Data science binnen AFM

De financiële wereld verandert razendsnel en bij de AFM willen we grip houden op de financiële markten. Dit houdt onder meer in dat we de markten kennen, dat we de belangrijkste risico’s feitelijk kunnen onderbouwen en dat we in staat zijn om proactief en vroegtijdig risicovolle trends te signaleren. De AFM transformeert zich momenteel naar een toezichthouder die datagedreven werkt. Vanuit onze ambitie om een technologie- en datagedreven toezichthouder te worden, is het Programma Datagedreven Toezicht gestart. Dat is dan ook de plek waar je aan de slag gaat.

De AFM is een platte organisatie met korte lijnen en een informele sfeer. Om grip te houden op de financiële wereld is het noodzakelijk dat we onze markten kennen en belangrijke risico’s kunnen signaleren. Vervolgens moeten we daar slim op inspelen. Ons datateam doet dat en is momenteel in opbouw om die wens te kunnen realiseren. Het team bestaat vooral uit enthousiaste 30’ers die datagedreven werken, samen met jou, tot een succes willen maken.

 

Data science binnen NZa

De NZa werkt samen aan goede en betaalbare zorg voor iedereen. Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Er werken zo’n 400 mensen bij de NZa, waaronder een toenemend aantal data scientists (~30-40). Bij de NZa geven we de voorkeur aan open-source tools en hechten we veel waarde aan reproduceerbaarheid van analyses. Er wordt een breed scala aan technieken (machine learning, bayesiaanse statistiek) toegepast om te leren van data en goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Om een voorbeeld te geven: De NZa houdt toezicht op zorgverzekeraars. Een vraag is of zorgverzekeraars aan risicoselectie doen. Om dit te monitoren doet de NZa data analyses. Je schrijft bijvoorbeeld een R-Notebook waarin je zorgpolissen clustert met een hiërarchisch cluster algoritme, natuurlijk onder git versiebeheer. Vervolgens voorspel je aan de hand van kenmerken van verzekerden wie voor welke type zorgpolis kiest. Met ggplot maak je tenslotte clustered heatmaps om de patronen in de verzekerden populatie per zorgpolis te visualiseren. Deze informatie leidt tot inzicht in de werking van de markt, wat nodig is voor goed beleid en goed toezicht.

Data scientists bij de NZa zitten op verschillende plekken in de organisatie: verspreid over de units, maar ook wat meer geconcentreerd. Doordat we gebruik (gaan) maken van een gedeelde analyse omgeving en een centrale code repository, ontstaat er een netwerk van data scientists die elkaar goed kunnen vinden en van elkaars werk leren en profiteren.

 

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.