Havens en transport

 

De zeehavens zijn belangrijk voor onze economie. In de haven worden goederen ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd. Bedrijven in de haven werken veel samen. Dat moet ook, om goederen snel te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar die samenwerking kan ook te ver gaan. Bijvoorbeeld als bedrijven niet langer eerlijk concurreren door afspraken te maken over prijzen aan klanten of door de markt samen te verdelen.

Concurrentie in de haven

De ACM wil dat bedrijven in de haven eerlijk met elkaar concurreren. Gezonde concurrentie zorgt voor een bloeiende sector en voor innovatie. Dat geeft Nederlandse bedrijven meer concurrentiekracht. Nederlandse havens kunnen hun voorsprong op andere havens verliezen als andere havens de vracht goedkoper en innovatiever kunnen verwerken. Door eerlijk te concurreren, kunnen Nederlandse havens de concurrentie met buitenlandse havens beter aan.

ACM in de haven

Het thema Havens en Transport staat ook in 2018-2019 op de ACM Agenda. Dit is een doorlopend agendathema. Uit onderzoek van de VU uitgevoerd in 2016 in opdracht van de ACM bleek dat bedrijven in de havensector onvoldoende op de hoogte zijn van de basisregels voor eerlijke concurrentie. Naast het opsporen van bedrijven die de regels overtreden, zet de ACM daarom in op kennisverhoging. Zo heeft de ACM een brief en flyer verstuurd naar bedrijven in en om de havens, met uitleg over de basisregels. In de afgelopen periode heeft de ACM diverse havenseminars bijgewoond en (mede) georganiseerd met als doel om de dialoog aan te gaan met de havensector. Daarbij kwamen kennis over en naleving van de mededingingsregels aan bod. Maar ook gerelateerde uitdagingen waarvoor de havens zich gesteld zien. Bedrijven kunnen zich melden bij de ACM voor informeel advies in geval van onduidelijkheden over de toepassing van concurrentieregels.

Resultaten consultatie Havens en transport

De ACM heeft via denkmee.acm.nl gedurende 2 weken om signalen gevraagd over de haven- en transportsector. Ook hebben wij mensen om een reactie op dit onderwerp gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. We hebben op denkmee.acm.nl 1 reactie gekregen. Deze gaat over het belang van integriteit in de havensector. De ACM wordt gevraagd dit aspect mee te nemen in gesprekken met havenbedrijven. 

De ACM is al langer in dialoog met de havensector. Zo willen we ervoor zorgen dat havenondernemers gedegen kennis hebben van de concurrentieregels en deze beter naleven. De ACM ontwikkelt voor dit doel samen met brancheorganisaties en havenondernemingen e-learning modules met uitleg over mededinging.

Vervolgstappen

Ook in 2018 is de ACM in gesprek met de havensector, waaronder de havenbedrijven van de grote havens, de brancheverenigingen en havenondernemers. 
De ACM richt zich de komende tijd op:

  • voorlichting aan ondernemers over de concurrentieregels;
  • onderzoek naar overtreders van de concurrentieregels;
  • het structureel vergroten van kennis en naleving van de mededingingsregels. 

We sporen havenbedrijven aan om mededinging meer aandacht te geven binnen hun onderneming. Dat kan onder meer door medewerkers de samen met de ACM ontwikkelde e-learning modules over mededinging te laten volgen. 

Meer informatie over het thema Havens en transport.