Kruimelpad

Energiemarkt in transitie

 

Het energiebeleid in Nederland staat de komende jaren vooral in het teken van terugdringing van de uitstoot van CO2. Dit om klimaatverandering te voorkomen. Innovatie speelt een grote rol in de transitie naar een duurzame energiesector. Het biedt kansen en keuzes voor de huidige energiebedrijven, voor nieuwe partijen op de markt en voor consumenten. Denk aan partijen die ervoor zorgen dat je minder energie verbruikt op momenten dat elektriciteit duur is omdat er weinig wind of zon is. Of aan handige apps waarmee je op afstand je verwarming lager kunt zetten of het licht uit kunt doen. Of aan de mogelijkheid om zelf energie op te wekken via zonnepanelen. Dankzij deze innovaties hebben consumenten steeds meer controle over de hoogte van hun energierekening. Daarvoor is wel nodig dat consumenten begrijpelijke informatie krijgen zodat zij goede keuzes kunnen maken

ACM en de energiemarkt

De ACM heeft als taak om bij te dragen aan een goed werkende energiemarkt. Bij dit toezicht staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal. Wij bewaken dat de prijs van energie tot stand komt door eerlijke concurrentie.

Consultatie Energiemarkt in transitie

Via denkmee.acm.nl hebben mensen 2 weken lang kunnen meedenken over ons agendaonderwerp ‘Energiemarkt in transitie’. We hebben op dit forum in totaal 22 reacties ontvangen. Ook hebben wij mensen om een reactie gevraagd via Twitter, LinkedIn en Facebook. In de reacties zaten belangrijke signalen die we zullen gebruiken bij onze taak bij te dragen aan een goed werkende energiemarkt. Zo gaven mensen aan zorgen te hebben over de risico’s van elektriciteitsprijzen die van uur tot uur verschillen. Je zou dan uiteindelijk wel eens duurder uit kunnen zijn. Ook vreest men voor negatieve gevolgen als lokale energie-coöperaties van het net af gaan. De nettarieven zouden dan wel eens fors kunnen gaan stijgen voor degenen die wel op het publieke net aangesloten blijven.

De komende jaren streven we ernaar om:

  • De stap naar een duurzame energievoorziening efficiënt te laten verlopen, zodat energie betaalbaar blijft. Goed werkende markten spelen daarbij een onmisbare rol. De ACM ziet erop toe dat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk kan doen door:
    • concurrentie te bevorderen zodat consumenten keuzemogelijkheden behouden.
    • tarieven en andere voorwaarden te reguleren wanneer concurrentie niet goed mogelijk is zodat het net voor alle aangeslotenen betaalbaar blijft.
  • Bij de omschakeling naar een duurzame energievoorziening te blijven voldoen aan de randvoorwaarde van betrouwbaarheid. Op weg naar duurzame energie moeten consumenten en bedrijven op de levering van energie kunnen blijven vertrouwen.
  • De consument goed te informeren over zijn rechten zodat deze sterk staat en bewuste keuzes kan maken op basis van goede en begrijpelijke informatie.

Zie ook