Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking in de langdurige zorg

De ontwikkelingen in de langdurige zorg vragen om nauw overleg tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders. Gemeenten en zorgkantoren praten met zorgaanbieders om de capaciteit goed te laten aansluiten op de behoefte aan langdurige zorg. Zorgkantoren vragen soms ook aan zorgaanbieders om plannen voor afbouw en ombouw van locaties met elkaar te bespreken.

Waar moet u op letten als u overlegt over langdurige zorg?

De ACM krijgt vaak de vraag wat partijen in de langdurige zorg met elkaar mogen bespreken. De zorgaanbieders kunnen namelijk concurrentiegevoelige informatie uitwisselen, en dat is verboden. Wilt u weten wat wel mag en wat niet? Hieronder staan voorbeelden van informatie die zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoren mogen delen in overleg over afbouw van intramurale capaciteit. Lees ook onze Leidraad uitwisselen informatie afbouw capaciteit zorg.

Het algemene uitgangspunt is dat samenwerking tussen aanbieders van langdurige zorg is toegestaan als dat de concurrentie niet beperkt. Ook mag er worden samengewerkt als de samenwerking belangrijke voordelen meebrengt voor bijvoorbeeld de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de zorg, mits de samenwerking niet verder gaat dan noodzakelijk. De voordelen uit die samenwerking ook echt ten goede komen aan patiënten en/of financiers van de zorg. En er voldoende concurrentie overblijft.

Wat mag iedereen met anderen delen (ook zorgaanbieders onderling)?

Informatie over:

  • demografische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de zorgvraag
  • de economische ontwikkeling en effecten daarvan
  • opbouw van de woningvoorraad en spanning op de woningmarkt
  • de mate van stedelijkheid en de afstand tot voorzieningen
  • welke capaciteit er in totaal in een regio beschikbaar moet zijn (los van de vraag wie deze capaciteit mogen aanbieden).

Zorgkantoren en gemeenten mogen alle informatie met elkaar delen. De Mededingingswet stelt hier geen grenzen aan.

Vragen of signalen voor de ACM?

Ziet u in de langdurige zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Meld dit dan bij de ACM.

Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via vragen.zorg@acm.nl