Kruimelpad

Samenwerking in de langdurige zorg

De ontwikkelingen in de langdurige zorg vragen om nauw overleg tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders. Gemeenten en zorgkantoren praten met zorgaanbieders om de capaciteit goed te laten aansluiten op wensen en omstandigheden. Zorgkantoren vragen soms ook aan zorgaanbieders om plannen voor afbouw en ombouw van locaties met elkaar bespreken.

Waar moet u op letten als u overlegt over langdurige zorg?

De ACM krijgt vaak de vraag wat partijen in de langdurige zorg met elkaar mogen bespreken. De zorgaanbieders kunnen namelijk concurrentiegevoelige informatie uitwisselen, en dat is verboden. Wilt u weten wat wel mag en wat niet? Lees onze Leidraad uitwisselen informatie afbouw capaciteit zorg. Hieronder staan voorbeelden van informatie die zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoren mogen delen in overleg over afbouw van intramurale capaciteit.

Wat mag iedereen met anderen delen (ook zorgaanbieders onderling)?

Informatie over:

  • demografische ontwikkelingen en de invloed daarvan op de zorgvraag
  • de economische ontwikkeling en effecten daarvan
  • opbouw van de woningvoorraad en spanning op de woningmarkt
  • de mate van stedelijkheid en de afstand tot voorzieningen
  • welke capaciteit er in totaal in een regio beschikbaar moet zijn (los van de vraag wie deze capaciteit mogen aanbieden).

Wat mogen zorgkantoren één-op-één delen met afzonderlijke zorgaanbieders?

Alle informatie, behalve informatie over andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld:

  • Welke zorg wil ik als zorgaanbieder gaan aanbieden?
  • Welke locaties wil ik open houden en welke locaties wil ik afstoten?
  • Met wie wil ik een samenwerking aangaan (bijvoorbeeld met een corporatie)?
  • Welke kwaliteitsinvesteringen zijn nodig?

Wat mogen zorgkantoren en gemeenten met elkaar delen?

Alle informatie. Hier stelt de Mededingingswet geen grenzen aan.

Heeft u vraagtekens bij overleggen of afspraken in de langdurige zorg?

Ziet u in de langdurige zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Geef uw tip of melding aan ons door.

Bekijk de veelgestelde vragen over samenwerking in de langdurige zorg

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.