Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerken in de zorgsector

Waar moet u op letten als u wilt samenwerken in de zorg?

Wilt u samenwerken met een zorgaanbieder, zorgverzekeraar of ander bedrijf in de zorg? Voorkom dat u afspraken maakt die niet zijn toegestaan. U mag bijvoorbeeld niet samen met concurrenten bepalen wat zorg moet kosten of wie in welk gebied zorg levert.

Voor werkgevers die willen samenwerken op de arbeidsmarkt om personeel beter in te zetten of te behouden gelden regels.

Samenwerken: wat mag wel, wat mag niet

Er is veel ruimte voor samenwerking zolang u de concurrentie niet onnodig beperkt. En de afspraken niet schadelijk zijn voor patiënten en verzekerden. Zo mag u:

 • Samenwerken met andere onderdelen van dezelfde onderneming
 • Samenwerken om voordelen te behalen op bijvoorbeeld de kwaliteit, innovatie en betaalbaarheid van de zorg. De samenwerking mag dan niet verder gaan dan noodzakelijk. En er moet voldoende concurrentie overblijven
 • Samenwerken in klein verband:
  • niet meer dan 8 bedrijven, en
  • de gezamenlijke omzet is niet hoger dan:
   • 1,1 miljoen euro in het geval van geleverde diensten
   • 5,5 miljoen euro in het geval van geleverde goederen

Samenwerkingen waarbij het gezamenlijke marktaandeel onder de 10% blijft zijn ook toegestaan, mits de samenwerking niet negatief is voor de handel tussen de EU-lidstaten.

In de Richtsnoeren voor de zorgsector vindt u een verdere uitleg van de concurrentieregels voor de zorgsector. En links in het menu een nadere uitleg voor bepaalde zorgdomeinen.

Brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars

In onze Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering leest u welke mogelijkheden brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben om hun leden bij te staan in de individuele zorgcontractering. Zij mogen adviezen geven over onderwerpen die niet concurrentiegevoelig zijn. Zij mogen ook openbare informatie aan hun leden geven of verduidelijken, of onderzoek (laten) doen. Maar zij mogen hierbij geen concurrentiegevoelige informatie delen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten ieder voor zich de eigen inzet in de zorgcontractering bepalen.

Als kleine zorgaanbieders samen willen onderhandelen met de zorgverzekeraar

Voor goede en passende zorg is het vaak nodig dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar overleggen. Als er in een regio veel kleine zorgaanbieders zijn, kan een zorgverzekeraar niet met iedere kleine aanbieder apart overleggen. Kleine zorgaanbieders willen daarom soms gezamenlijk overleggen en onderhandelen om afspraken te maken met een zorgverzekeraar.

Wilt u samen met andere kleine zorgaanbieders onderhandelen met een zorgverzekeraar? Dan doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit eigen beweging geen onderzoek als u voldoet aan 3 voorwaarden:

 • U onderhandelt met het doel om betere zorg voor patiënten en verzekerden te krijgen. U onderhandelt dus niet alleen over tarieven, voorwaarden of andere commerciële onderdelen. De voordelen voor patiënten en verzekerden staan centraal. U kunt laten zien hoe andere tarieven en voorwaarden helpen om betere zorg te bieden. Bijvoorbeeld omdat u het zorgproces effectiever kunt inrichten, preventie bevordert, een nieuw apparaat kunt kopen of een opleiding gaat doen.
 • Als de betrokken kleine zorgaanbieders toch geen contract willen sluiten, dan moet de zorgverzekeraar voldoende andere mogelijkheden overhouden om de zorg bij andere aanbieders in te kopen. Zijn die mogelijkheden er niet? Dan mag u niet samen met de andere kleine zorgaanbieders beslissen om geen contract af te sluiten met die zorgverzekeraar.
 • Alle partijen die ermee te maken hebben, kunnen zich vinden in de uitkomst van de onderhandelingen: de kleine zorgaanbieders die samen onderhandelen, de zorgverzekeraar en de patiënten of andere mensen namens de patiënten. Bijvoorbeeld patiëntenorganisaties.

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en verzekerden kunnen bij de ACM een klacht melden over het samen onderhandelen. Wij kunnen die klacht onderzoeken. En u vragen om maatregelen te nemen. Wij leggen geen boete op als u dat snel doet. En als u de afspraak heeft gemaakt volgens deze 3 voorwaarden.

Samenwerken voor ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’

Werkt u samen met andere bedrijven in het kader van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’? Dan legt de ACM geen boete op als u zich houdt aan 5 voorwaarden. Voor de invulling van de voorwaarden kunt u gebruik maken van concrete handvatten.

Vragen of signalen voor de ACM?

Ziet u in de zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten met elkaar afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Meld dit dan bij de ACM.

Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via %20vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl (vragen[dot]zorg[at]acm[dot]nl).

Afspraken voor goede zorg

Zorgaanbieders werken samen om goede en doelmatige zorg te leveren. De concurrentieregels geven daarvoor veel ruimte. Maar sommige afspraken zijn niet in het belang van patiënten en beperken de concurrentie. Daardoor kan de zorg duurder en slechter worden, en is er minder keuze voor patiënten. Zulke afspraken zijn verboden.